Gefascineerd door de ideologie van de modernisering en de ontwikkelingen van onze kennis, vindt ik het vooral interessant hoe wij deze doorgeven aan de volgende generatie en wat daarvan overblijft in de toekomst. Daarbij stel ik mijzelf de volgende vragen:

 

Waar komen wij vandaan?

Waar zijn wij mee bezig?

Wat laten wij achter?

 

Deze drie vragen lopen als een rode draad door mijn werk. Net zoals een archeoloog bestudeer ik de materiële overblijfselen van de menselijke samenleving. Daarbij onderzoek ik vanuit een antropologisch oogpunt welke invloeden dit heeft op onze ‘natuurlijke’ omgeving en de sociale- en culturele samenleving. Om zo een beeld te vormen waar we mee bezig zijn en hoe we dit doorgeven aan de volgende generatie. Dit beeld staat niet vast maar is veranderlijk omdat het verleden ook dagelijks veranderd. Wanneer je vooruit wilt kijken, is het handig om eerst achter je te kijken. Ontwikkelingen uit het verleden trekken hun sporen door naar de toekomst. Het beeldende werk dat ontstaat uit dit onderzoek staat niet alleen op zichzelf maar verwijst ook naar elkaar. Samen vertellen zij een verhaal dat zich steeds verder ontwikkeld.

© 2017 Edith van den Broek